О Ломбардовской деятельности 

 

 

 

Правовий статус ломбардів 
Закон України "Про господарські товариства"
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"
rada.gov.ua
Правовий статус ломбардів

       Згідно Закону України від 12.07.2001 N2664-III “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” ломбарди належать до фінансових установ, видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а саме надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту.

       Фінансовий кредит ломбарду забезпечується заставою майна.По закінченню строку дії договору фінансового кредиту (позики), в разі невиконання позичальником зобов’язань, ломбард, згідно Цивільного кодексу України та Закону України “Про заставу” має право звернути стягнення на предмет закладу та за рахунок предмета застави задовольнити свої вимоги по кредиту. Для забезпечення зобов’язань щодо повернення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом ломбарди приймають в заклад рухоме майно.

      Найбільш поширеним видом майна, що приймається ломбардами у заклад є - ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, брухт цих виробів. Операції з виробами з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння (прийом виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння в якості предметів застави, їх відчуження в разі звернення стягнення) відповідно до вимог статті 14 Закону України „Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними”, статті 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” потребують одержання окремих ліцензій, що видаються Міністерством фінансів України згідно Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України від 26.12.2000 N82/350.

       Таким чином, діяльність щодо надання ломбардами фінансових послуг (кредитів, позик) контролюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг); діяльність, пов’язана з реалізацією, обігом предметів закладу належить до компетенції Міністерства фінансів України. Далі, Засновниками учасниками повних товариств можуть бути як юридичні так і фізичні особи.

        До особливостей повних товариств (на відміну від інших видів господарських товариств) відноситься те, що:  всі учасники займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність по зобов`язанням товариства всім своїм майном. Учасники повного товариства не вправі від свого імені та в своїх інтересах здійснювати операції, однорідні з цілями діяльності повного товариства, а також брати участь у будь-яких інших товариствах (крім акціонерних), що мають однорідний з повним товариству предмет діяльності.

       З набранням у 2001 році чинності Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (N 2664) ломбард віднесено до фінансових установ: Ст.1, п.1 „фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг та яка внесена до відповідного реєстру у порядку, встановленому законом. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг.”

       Основні моменти, що звертають на себе певну увагу:

       відповідно до вимог Положення про надання фінансових послуг ломбардами (Розпорядження Держфінпослуг від 26 квітня 2005 р. N 3981):Розділ 1 п.1.2. „ломбард - фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент та надання супутніх послуг ломбарду;

       залучені кошти ломбарду - банківські кредити та будь-які залучені кошти від юридичних осіб відповідно до законодавства України; супутні послуги ломбарду - послуги, які є передумовою надання фінансового кредиту або випливають з його надання; страхування предмета застави - укладення договору між ломбардом та страховою компанією або між позичальником та страховою компанією про страхування предмета застави, наданого як забезпечення фінансового кредиту ломбарду, за рахунок та в інтересах власника предмета застави на строк дії договору фінансового кредиту;

       відокремлені підрозділи ломбарду - філії та відділення, через які здійснюється діяльність ломбардів з надання фінансових та супутніх послуг ломбарду; фінансовий кредит ломбарду - надання ломбардом коштів у позику, забезпечених заставою, на визначений строк та під процент; облікова система ломбарду - автоматизований реєстр даних про споживачів послуг ломбарду;

        реєструюча система ломбарду - автоматизований реєстр даних про операції споживачів послуг ломбарду.

До фінансових послуг ломбарду належать:

- надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
- надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.

До супутніх послуг ломбарду належать:

- оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору;
- надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентського договору зі страховою компанією;
- реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору, якщо інше не встановлено законом, належать (п.3.2. Положення): (п.3.1. Положення)

mydovira.com

 Услуги ломбарда

- Джек! Что ты можешь сделать за деньги?

- За деньги... я могу сделать... всё!

К/ф «Человек с бульвара Капуцинов»

 

       Основным условием получения кредита в ломбарде «Довіра» является наличие документа, удостоверяющего Вашу личность.

       Таким документом может быть:

       - паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина иной страны;

       - паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

       - военный билет;

       - удостоверение водителя.

        (Договора ломбардного кредита и залога имущества в ломбард заключаются исключительно с лицами, достигшими 18-ти лет.)

•1.       Кредиты под залог авто-, мототехники

В автоломбард принимается автомобили любого мирового производителя не старше 10 лет

       В автоломбард не принимаются КРЕДИТНЫЕ автомобили

   Кредит выдается сроком на один месяц. В случае необходимости рассматривается возможность  пролонгирования (продления) кредитного договора

       Плата за пользование кредитом составляет 0,3% в день.

       Сумма кредита зависит от марки, модели и возраста авто-, мототехники и колеблется от 50%  до 90%рыночной стоимости.

       Чтобы оформить кредит под залог автомобиля,не потребуется много документов. Вам при себе необходимо иметь:

·        техпаспорт автомобиля 

·        паспорт, удостоверяющий личность.

 

       Для того, чтобы получить в ломбарде кредит под залог автомобиля, нужно предварительно сообщить сотруднику ломбарда данные вашего авто. Сотрудник проведет предварительную оценку. Если Вас устроят предварительные условия выдачи ссуды в нашем ломбарде, Вам будет необходимо будет подъехать на вашем авто непосредственно на место расположения ломбарда. Здесь эксперт осматривает автомобиль и проверяет наличие всех необходимых документов. Оформляется генеральная доверенность на автомобиль на лицо, представляющее ломбард, подготавливается кредитное соглашение, по которому мы оформляем залог автомобиля. Затем машина сдается на охраняемую стоянку.

Ваши затраты остаются минимальными! Без дополнительных комиссий и непредвидимых затрат через несколько часов у Вас на руках необходимая сумма!

 

 

•2.       Кредиты под залог изделий из драгоценных металлов

Сумма кредита под залог изделий из драгоценных металлов зависит от установленной оценочной стоимости, где учитывается:

       - чистый вес изделия;

       - проба метала.

       Чем выше указанные параметры, тем выше оценочная стоимость предмета залога.

       В качестве предметов залога принимаются ювелирные изделия из драгоценных металлов.

       Ювелирные изделия со вставками из полудрагоценных и недрагоценных камней оцениваются расчетным методом, при котором учитывается только чистый вес драгоценного металла в изделиях.

       Последовательность действий при расчетном методе:

       - изделие взвешивается на электронных весах с точностью до 0,01 г;

       - с помощью измерительного инструмента определяется размер вставки;

       - от установленного общего веса вычитается вес вставки.

•3.       Кредиты под залог электротехники

Оценочная стоимость электротехники зависит от:  

   - модели,

   - года выпуска,

   - наличия инструкции,

   - гарантийного талона,

   - внешнего вида.

4. Кредиты под залог недвижимости

Предметом залога может стать квартира, дом, земельный участок, коммерческая недвижимость.

       К закладываемой недвижимости предъявляется ряд требований. Прежде всего, недвижимость должна находиться в собственности заемщика — это обязательное условие ломбарда «Довіра». Второе условиеколичество прописанных в квартире людей. При сдаче квартиры в ипотеку необходимо письменное согласие всех прописанных на данной жилплощади (не допускается прописка несовершеннолетних детей).

       Третье и последние условие — это место расположения объекта недвижимости. Приемлемость местоположения недвижимости на предмет предоставления кредита определяется ломбардом.

       После проведения процедуры согласования максимально возможной сумы кредита и сроков кредитования, между ломбардом и клиентом заключается ипотечный договор и кредитный договор.

 

 

 Доски Готелі Курьер Весы  Харьковская Сумская

 

Конструктор сайтов - uCoz